COMPANY LOCATIONNAMKANG HI-TECH CO.,LTD.

Republic of Korea
RM1501& RM1109, Kranz Techno B/D, 388, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do